Gebruik Duurzame Energie

Stap 2

[TODO: Voeg afbeelding toe!]

De 2e stap is gebruik van duurzame energie. zon, wind, water, biomassa en geothermische energie, wat kunnen we zelf als woning-huurder of woning-eigenaar:

Wind: 

  • Zelf een windmolen neerzetten is niet realistisch, een groene elektriciteitsleverancier kiezen kan wel.

Zon: daar kunnen we heel veel mee.

  • directe en indirecte zonnewarmte omzetten in warm water, zon-thermische energie , voor tapwater of zelfs voor een vloerverwarming. Warm water wordt opgeslagen in (zonne)boilers. Kan goed gebruikt worden in combinatie met bestaande CV ketel of warmtepomp. Hier komt geen extra elektrische energie aan te pas. Rendement tot > 50%

  • zonne-energie wordt direct omgezet in elektriciteit, fotovoltaïsche (PV-) cellen, elektriciteit die of te wel direct gebruikt wordt (dit verdient de sterke voorkeur en kan deels gerealiseerd worden door gedrag) , of het wordt terug geleverd aan het net. Bij gebruik van een warmtepomp zijn PV-zonnepanelen een welkome electriciteitsleverancier. Rendement rond de 20%.

  • De buitenlucht: De zon warmt onze atmosfeer op en met die warmte kunnen we gebruiken d.m.v. warmtepompen. Me behulp van een compressor haalt een  warmtepomp warmte energie uit de lucht en geeft die oftewel direct aan de binnenlucht af: een Lucht-Lucht warmtepomp,    ,  of aan water dat via een verwarmingssysteem weer aan de woning wordt afgegeven, een Lucht-Water warmtepomp,      ,.  Het rendement, de COP = “coefficient of performance” hangt sterk af van de buitentemperatuur en de temperatuur die het water moet bereiken.

Aardwarmte,  met een duur woord geothermische warmte. Zoals we warmte uit de lucht kunnen halen kunnen we dat ook uit de grond halen. Maar dit is wel wat moeilijker en vraagt grotere investeringen.

  • Diep grondwater: bij grote projecten of een combinatie van huizen is het lonend een diepe grondboring te doe, water laten circuleren waar warmte uit te halen is. Dan wordt een water-water warmtepomp toegepast.

  • Ondiepe boring kan ook. Dan wordt een circulatie leiding in de vorm van een spiraal in de grond gebracht.

[TODO: Gallerij voorbeelden: zonnepanelen, zonnecollectoren]