Over Duurzaam Waalre

Waarom, Hoe en Wat?

Waarom dit burgerinitiatief?

Missie: We willen actief en praktisch bijdragen aan de energietransitie door middel van kennisdeling over energiebesparing en duurzame opwekking met de inwoners van gemeente Waalre.

Visie: Door onze inspanningen willen we een bijdrage leveren aan de landelijke en regionale energiestrategie voor 2030.

Operationeel doel: Verbeteren van 350 huizen per jaar in de gemeente Waalre naar energielabel A. Deze doelstelling past in het tijdpad van de RES vanuit het spoor “reductie gebruik energie”. De netbeheerder moet van 2020 tot 2030 de bestaande infrastructuur aanpassen om nieuwe energie te kunnen verwerken.

Hoe gaan we de inwoners van onze gemeente helpen?

​In navolging van Kempen Energie en Veldhoven Duurzaam hebben wij ook in gemeente Waalre een burgerinitiatief gestart om de inwoners te motiveren en vooral te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Een kleine groep inwoners leiden we op to energiegids (zie ook: het smoelenboek). Indien u al expertise heeft op het gebied van verduurzaming of (mogelijk) geïnteresseerd bent in het volgen van de opleiding tot energiegids dan kunt u dit bij aanmelding voor het lidmaatschap of daarna via de mail aangeven.

Via het lidmaatschap kunt u bij ons verschillende diensten aanvragen waarbij onze energiegidsen u zullen helpen met het maken van een plan van aanpak die past bij uw situatie.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

​We willen gids zijn voor de inwoners in een onoverzichtelijk energie landschap. We informeren, geven richting en aangeven welke keuzes u heeft. We doen niet aan professionele advisering over specifieke producten of installateurs – we kunnen u wel helpen om zelfstandig de juiste keuzes te maken.

Buiten onze diensten doen wij als vereniging voornamelijk aan informatievoorziening, onafhankelijk van commerciële partijen, via:

Verder staan we open om initiatieven in uw straat of buurt te ondersteunen.