Trias Energetica

Onze Werkwijze

[TODO: Voeg afbeelding toe! ]

De Trias Energetica is een principe voor duurzame energieontwikkeling.  Het principe stelt dat we als eerste energie moeten besparen, er zuiniger mee om moeten gaan (energie-efficiëntie). Voor wat we echt nodig hebben moeten we vervolgens gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, zo genoemde groene energiebronnen, en als laatste als het echt niet anders kan, mogen we (tijdelijk) nog gebruikmaken van fossiele energiebronnen zoals gas en op olie gebaseerde energiebronnen.

1.       Energie-efficiëntie: Hiermee wordt bedoeld dat we moeten proberen zo min mogelijk energie te gebruiken door bijvoorbeeld ons gedrag, onze levensstijl aan te passen, energiezuinig ons huis te verwarmen en energie zuinige producten te gebruiken.

2.       Hernieuwbare, groene energiebronnen: Deze bronnen zijn onuitputtelijk en hebben geen negatieve impact op het milieu, zoals zon, wind, water, biomassa en geothermische energie.

3.       Conventionele, fossiele energiebronnen: Als laatste mogen we gebruikmaken van conventionele energiebronnen, zoals kolen, olie en gas. Dit moet echter wel zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk gebeuren.

Het doel van de Trias Energetica is om onze energiebehoefte te verminderen en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van conventionele energiebronnen te verkleinen, om zo een duurzamere toekomst te creëren.